Monday, September 14, 2009

O mal-da -terra


...A emigrazon y ó Rey, arrebatanlles de continuo,
o amante, o hirman, o seu home, sosten dá familia
de cote numerosa, e asi, abandonadas, chorando o
seu desamparo, pasan a amarga vida ant'ras incer-
tidumbres d'a esperanza, á negrura d'a soidade y
as angustias d'un-ha perene miseria. Y o mais des-
consolador par' élas, e, que os seus homes vans' in-
do todos, uns por que ll'os levan y outros porque o
exempro, as necesidades, âs veces un-ha cobiza,
anque disculpabre, cêga, fannos fuxir d'o lar queri-
do, d'aquela á quen amaron, d'a esposa xá nay e
dos numerosos fillos...


(Rosalia Castro de Murguía)

No comments: